Sivilingeniør Anders Overrein AS i Steinkjer

Moderne løsninger for alle bygg!

Sivilingeniør Anders Overrein AS har som mål å tilby byggforvaltere og industri den beste kompetanse innenfor fagområdene bygningsforvaltning (FDV), enøk og inneklima. Vi skal gjøre kundene til profesjonelle byggforvaltere der verdier videreutvikles og kostnader reduseres. Vi skal gi kundene totaløkonomiske og tverrfaglig optimale løsninger, uten at dette går ut over miljø eller inneklima. Dette har vi klart siden 2005! 

VI ER NÅ EN DEL AV NORCONSULT - TA KONTAKT!

Mobil: 970 42 200

E-post: anders.overrein@norconsult.com

Sivilingeniør Anders Overrein og Norconsult satser sammen !

Sivilingeniør Anders Overrein i Steinkjer og Norconsult slår kreftene sammen for å styrke sin satsing i Trøndelag.

Sivilingeniør Anders Overrein AS har i snart 15 år bistått kommuner, fylker, stat, sykehus, industri og private yrkesbyggeiere med ingeniørtjenester innen byggforvaltning, energiledelse/enøk, inneklima og byggeledelse.

Etter en lengre prosess har vi tatt et strategisk valg der vi nå går sammen med Norconsult AS. Vi mener dette er den beste totalløsningen for å kunne utvikle vår virksomhet videre, noe som passer svært godt til Norconsults mål om å etablere forretningsområde Byggforvaltning.

Fra og med 1. mai 2018 er derfor Sivilingeniør Anders Overrein AS en del av Norconsult. Norconsult kjøper virksomheten, og vi flytter inn i Norconsults lokaler på Steinkjer i løpet av september 2018.

Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift, og en av de ledende innen sitt felt i Norden.

Selskapene har satt seg et felles mål om å bygge et større og sterkere fagmiljø innen byggforvaltning og energiledelse, som blir en ny avdeling i Norconsult. Undertegnede vil lede denne avdelingen og utviklingen av denne.

Kundene/oppdragsgiverne blir ivaretatt!

Vi skal videreføre virksomheten og oppdragene vi har hatt i Sivilingeniør Anders Overrein AS, og alle kontrakter videreføres.

Vi skal bringe videre den nære relasjonen vi har til våre oppdragsgivere, selv om vi blir en del av et større miljø. Vi skal fortsatt tilby vår spisskompetanse innen byggforvaltning, energiledelse/enøk og prosjektadministrasjon, være lett tilgjengelige og fleksible.

I tillegg gir sammenslåingen oss tilgang til et nettverk i Norges største tverrfaglige miljø av rådgivende ingeniører, både her hjemme og nasjonalt.

 

Vi ser fram til fortsatt samarbeid med!

Ta gjerne kontakt for mer info!

Våre tjenester

FACILITIES MANAGEMENT / RÅDGIVNING FDVU

  • Strategisk byggforvaltning, system, organsiering og dokumentasjon
  • Tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging
  • LCC / LCA

ENERGI OG MILJØ

  • Energi-/miljøledelse, enøk-analyser, Enova-finansiering, termografering, radon
  • Energimerking

BYGGELEDELSE / PROSJEKTLEDELSE

  • Byggeledelse, byggherreombud, byggelånskontroll
  • Bistand anbudsprosess / kontrahering
  • Prosjektledelse ulike prosesser

Kontakt vårt kontor i Steinkjer

Vi kan mye og jobber hardt, men for å sikre våre oppdragsgivere nødvendig kompetanse og ressurs i alle sammenhenger, har vi lokale samarbeidspartnere og et nasjonalt kompetansenettverk som kan trekkes inn etter behov.

 

Anders Overrein: 
Daglig leder / rådgiver

Utdannet sivilingeniør - integrert bygningsteknologi. ”Sjølin” har over 20 års bred erfaring innen de fleste av våre fagområder.


Mobil: 970 42 200

E-post: anders@overrein.com

 

Jan Didrik Lian: 
Rådgiver – Elektro/automasjon

Utdannet ingeniør elektro/automasjon. Har over 20 års ingeniørerfaring, både fra bygge-/rådgiverbransje, industri og oljerelatert bransje. Jobber med enøk og byggeledelse i tillegg til øvrige oppdrag innen elektro og automasjon.
 

Mobil: 916 36 924

E-post: jdl@overrein.com