Prosjekt- og byggeledelse

Vi bistår i gjennomføring av dine prosjekter!

Profesjonell og trygg gjennomføring av prosjekt er viktig for resultatet. Vi tar oppdrag som prosjektleder, byggeleder, byggherreombud og byggelånskontrollør.
Sivilingeniør Anders Overrein AS i Steinkjer har lang erfaring og er alltid oppdatert på relevante standarder og kontrakter.

Prosjektledelse

Vi har 20 års erfaring med prosjektledelse og bistand i gjennomføring av ulike prosesser. Dette omfatter både byggrelaterte prosjekt, men også prosesser som utvikling av vaktmesterorganisering, energiledelsesprogram i industri og hos store byggeiere, opprusting-planer, strukturvurdering etc.

Sivilingeniør Anders Overrein AS tar små og store prosjektlederoppdrag!

Byggeledelse

Vårt firma har bred erfaring med byggeledelse, spesielt innen renovering av bygg og tiltak knyttet til vedlikehold og tekniske installasjoner, men også nybygg/tilbygg/ombygging.

NOEN REFERANSER:

Statens Hus, Steinkjer: Byggeledelse utskifting hoved kjøleanlegg. Oppdragsgiver Statsbygg.

Bying. Gregussons gt: Byggeledelse renovering. Oppdragsgiver Steinkjerbygg AS.

Steinkjer Rådhus – ca 11.000 m2: byggeledelse flere deloppdrag: renovering av fasader (tegl og vindusskift), renovering av kontorareal, oppgradering el-anlegg/belysning i rådhussal, oppgradering hovedinngang og vareinngang, utskifting 9 ventilasjonsanlegg, hovedtavler og nødstrømsaggregat o.a.

Statland svømmehall: byggeledelse totalrenovering, alle fag. Oppdragsgiver Namdalseid kommune.

Statland skole: byggeledelse renovering, alle fag

Inderøyheimen: byggeledelse fasaderenovering, brannrelaterte tiltak, sprinkelanlegg og vannbåren varme. Oppdragsgiver Inderøy kommune.

Steinkjer Brannstasjon: byggeledelse fasaderenovering (mineralittpuss), vinduer, taktekking.

Prosjektledelse: av en mengde ulike prosjekt innen vår fagområder.

Byggherreombud

Vi har oppdrag som byggherreombud. Spesielt knyttet til totalentrepriser er dette aktuelt. Her ivaretar vi krav gitt i Byggherreforskriften, spesielt SIkkerhet - Helse - Arbeidsmiljø gjennom utarbeidelse og oppfølging av SHA-plan (HMS-plan).

I tillegg tilligger gjerne et slikt oppdrag å ivareta byggherrens interesser løpende inkludert oppfølging og rapportering av kvalitet, økonomi og framdrift.

Sivilingeniør Anders Overrein AS tilpasser rollen til byggherrens ønsker.

NOEN REFERANSER:

Namsskogan omsorgssenter - 3.500 m2. Byggherre: Namsskogan kommune. Oppdrag som Byggherrereprensentant og koordinator for SHA i prosjektering og utførelse. Prosjektkostnad ca 90 mill kr. 2014 - 2017.

Butikksenter Sannan – flere byggetrinn, ca 10.000 m2. Byggherre: Sannan Handel AS (eid av Coop Norge Eiendom AS). Oppdrag som Byggherrereprensentant og koordinator for SHA i prosjektering og utførelse. Prosjektkostnad ca 140 mill kr. 2014 - 2017.

Byggelånskontroll

Vi tar rollen som byggelånskontrollør i alle typer byggeprosjekt.

Engasjement av uavhengig byggekontrollør kreves gjerne av bank i større prosjekt.

Sivilingeniør Anders Overrein AS har erfaring i dette.

NOEN REFERANSER:

Idrettens Hus - 3.500 m2. Byggherre: Steinkjerhallen AS. Oppdrag som Byggelånskontrollør for DNB. Byggelån på 85 mill kr. 2012 - 2013.