Våre tidligere oppdrag - din forsikring!

Vi i Siviling. Anders Overrein AS har 20 års erfaring innen våre fagområder, med en lang rekke referanse oppdrag. På denne siden finner du et lite utvalg. Kontoret vårt ligger i Steinkjer og vi jobber primært i midt-norge, men vi tar oppdrag over hele landet.

Tilstandsanalyser/vedlikeholdsplanlegging

Steinkjer kommune: Tilstandsanalyser utarbeidet som grunnlag for opprustingsplan for barnehager i kommunen. Planen legger grunnlag for politisk/administrativ strategisk utvikling av barnehagetilbudet, samt konkret plan for grep i kommunens bygningsmasse.

Fusa kommune: Tilstandsanalyser av alle kommunale bygg, utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Har også omfattet energimerking og kartlegging av radon.

Steinkjerbygg AS: Tilstandsanalyser av sju eldresenter og fem leilighetskompleks/boligblokker. Utarbeidet vedlikeholdsplan for disse byggene, samt for mange leiligheter/leilighetsbygg.

Rælingen kommune: Tilstandsanalyser av alle kommunale bygg inkludert to kirker. Oppdrag omfattet også utarbeidelse av anbudsgrunnlag og bistand ved gjennomføring.

Sogndal kommune: Tilstandsanalyser av alle kommunale bygg, samt utabeidelse av vedlikaholdsplan.

Steinkjer kommune: Tilstandsanalyser utarbeidet som grunnlag for opprustingsplan for skolebygg i kommunen. Planen har ført til både mye vedlikehold, riving av bygg og bygging av nye.

Namdalseid kommune: Tilstandsanalyser av kommunale bygg, samt utabeidelse av vedlikaholdsplan

Byggeledelse og prosjektledelse

Namsskogan omsorgssenter - 3.500 m2: Prosjektledelse for prosjektering av ombygging og renovering av bygningsmasse, inkl branntiltak, universell utforming og enøk.

Steinkjer Rådhus – ca 11.000 m2: byggeledelse renovering av fasader (tegl og vindusskift), renovering av kontorareal, oppgradering el-anlegg/belysning i rådhussal, oppgradering hovedinngang og vareinngang, utskifting 9 ventilasjonsanlegg o.a.

Statland svømmehall: byggeledelse totalrenovering, alle fag.

Statland skole: byggeledelse renovering, alle fag

Inderøyheimen: byggeledelse fasaderenovering, brannrelaterte tiltak, sprinkelanlegg og vannbåren varme.

Steinkjer Brannstasjon: byggeledelse fasaderenovering (mineralittpuss), vinduer, taktekking.

Prosjektledelse: av en mengde ulike prosjekt innen vår fagområder.

Byggelånskontroll, byggherrerepresentant

Idrettens Hus - 3.500 m2. Byggherre: Steinkjerhallen AS. Vi hadde oppdrag som Byggelånskontrollør for DNB. Byggelån på 85 mill kr. 2012 - 2013.

Butikksenter Sannan – ca 9.000 m2. Byggherre: Sannan Handel AS (eid av Coop Norge Eiendom AS). Vi har oppdrag som Byggherrereprensentant og koordinator for SHA i prosjektering og utførelse. Prosjektkostnad ca 120 mill kr. 2014 - 2015.

Klima- og energiplaner

Namsskogan kommune - Verdal kommune - Røyrvik kommune - Steinkjer kommune - Helse Midt-Norge og helseregionens sykehus.

Radon – måling/tiltak

Fusa kommune: kartlegging, måling, analyse og bistand tiltak i hele kommunens bygningsmasse (350 målepunkt)

Trana gård: måling og rådgivning tiltak

Enøk

Mange kommuner: kommunale bygg og tekniske installasjoner

Helse Midt-Norge med sykehus i regionen (Namsos, Levanger, St.Olavs, Orkanger, Kristiansund, Molde, Ålesund, Volda, samt flere helseforetak): energiledelse, benchmarking, teknisk bistand, kurs/infoaktiviteter etc.

Aker Kværner Verdal: omfattende prosjekt over tre år, med etablering av energiledelse og energioppfølgingssystem, tekniske analyser av mange bygg, tekniske anlegg og prosesser, kurs/infoaktiviteter

Noen andre eksempler: Quality Hotel Grand, Tingvold Park Hotell, Namdal Rehabsenter, Nexans kabelfabrikk, Neptun Settefisk, kjøpesentre/butikker, landbruksbygg, boliger etc

Rådgivning nybygg/valg systemer inkl passivhus/lavenergi

COOP Norge: rådgiver utredning passivhus/lavenergistandard butikker og andre bygg

Helse Nord-Trøndelag: Nytt psykiatribygg Sykehuset Namsos - med i prosjekteringsgruppe med rolle som ”rådgivende ingeniør enøk”.

Snåsa kommune: utredning/alternativsvurdering varmeanlegg i herredshus og skole

Namsskogan kommune: utredning/alternativsvurdering varmeanlegg i herredshus og skole

Trones Turistsenter/hotell: utredning/analyse varmeanlegg med fokus på varmepumpe

Steinkjer rådhus: forprosjekt nærvarmeanlegg

Energimerking

Vi har energimerket ca 4 -500 bygg!

St.Olav Hospital: energimerking og energivurdering tekniske anlegg på 3 sykehusbygg, totalt ca 91.000 m2.

Kommuner Nedre Romerike: rammeavtale 6 kommuner om energimerking av kommunale bygg inkl energivurdering tekniske anlegg, samt enøk-analyser. Totalt ca 125 bygg.

Steinkjerbygg: eldresentre og leilighetskompleks

Overhalla kommune: skoler, kommunebygg, helseinstitusjoner

Steinkjer havnelager: butikk/lagerbygg Byggern/Felleskjøpet

DH Eiendom: Skoler leid av HINT (Høyskolen i Nord-Trøndelag), kontorbygg

Taraldsen Eiendom: Kontorbygg

Steinkjer rådhus

Fusa kommune: alle kommunale bygg omfattet av krav, ca 40 kommunale bygg

Brann rådgivning

VIlteksperten AS: Brannprosjektering/brannkonsept nybygg, brannteknisk analyse av eksisterende bygg, utarbeidelse av branntegninger o.a dokumentasjon.

Hadsel kommune: Brannteknisk tilstandsvurderinger i skolebygg.

Strømnes overnatting: Brannteknisk vurdering og -prosjektering

Eirik Jarls gt 6: Uavhengig kontroll brann, leilighetskompleks

Steinkjer bedehus: Branntekniske vurderinger, rømningsplaner

Kommunale bygg: branntekniske vurderinger som del av tilstandsanalyser i mange kommuner og svært mange ulike bygg.