Sivilingeniør Anders Overrein AS i Steinkjer

Rådgivning - energi, enøk og miljø

Enøk er lønnsomt - og sparer miljøet!

Energi er en ressurs, men også for bygg- og industrieiere en vesentlig kostnad. Globalt er energibruk dessuten det som belaster miljøet mest. En byggeier kan i stor grad påvirke hvor effektiv og miljøvennlig energibruken er i eget bygg.

Vi i Sivilingeniør Anders Overrein AS er eksperter på enøk og energibruk!

Enøk-analyse

Enøk-analyse

Vi utfører enøk-analyser av bygg, tekniske installasjoner og prosesser (f.eks industri). Analysene tilpasses behovet; alt fra enkle normtallsvurderinger – ”ser forbruket ut til å ligge høyt/lavt?”, til detaljerte tekniske analyser av bygningsdeler, varmeanlegg, ventilasjon, styringssystemer etc.

Myndighetene har som mål å oppnå passivhus- eller lavenergibyggstandard på alle bygg i Norge i løpet av få år. 

Siviling. Anders Overrein AS bistår byggeiere/utbyggere i å utrede alternativer/kjøre simuleringer som gir beslutningsgrunnlag for hva man skal velge og hvilke tiltak som bør gjøres i et byggeprosjekt. 

Energimerking

Energimerking

I 2010 kom Energimerkeforskriften med krav om energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg. Dette har stor konsekvens for mange byggeiere!

Siviling. Anders Overrein AS er et av få selskap i regionen som har byggrelatert energifaglig spisskompetanse, og vi tilbyr selvfølgelig energimerking av bygg i tråd med kravene!

Vi har kompetanse langt ut over minstekravene i forskriften, bruker godkjent dataverktøy (SIMIEN), og bistår byggeiere til å få nyttige resultat ut fra energimerkingen, i tillegg til utarbeidelse av selve attesten.

Energiledelse / miljøledelse

Vi har i en årrekke jobbet med energi- og miljøsystemer, og har de senere år bistått flere kommuner og industribedrifter med etablering av energiledelse og miljø- og energiplaner i tråd med PBL, Statlige retningslinjer og Enovas krav.

Siviling. Anders Overrein AS har bl.a utarbeidet energi- og klimaplan for Namsskogan kommune. Denne er av Enova framhevet som spesielt bra, og én av 10 anbefalte planer (av totalt 315 ferdige) i hele Norge. Eneste anbefalte mellom Rennebu og Narvik! Dette er vi stolt av!

Vi jobber også med miljøriktig byggprosjektering og har kompetanse på inneklima.

termograferingskamera

Termografering

Vi har termograferingskamera for kartlegging og identifisering av luftlekkasjer og varmetap i bygningskropp og tekniske installasjoner. Dette er også nyttig verktøy for å dokumentere resultat ved ferdig bygg, etterisolert vegger etc.

Radon

I 2011 er krav til måling av radon og grenser for når tiltak må iverksettes, skjerpet. Vi tilbyr kartlegging og måling av radon, både med sporfilm og digitale timesmålinger (logging), samt bistand til valg av og gjennomføring av nødvendige tiltak ved for høy radonkonsentrasjon. Vi samarbeider med Dr.ing Åse Berg ved Miljølaboratoriet på Røros, som er en av landets fremste eksperter på radon. Vi benytter digital radonmåler fra anerkjente Instrumentcompaniet.